Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดกิจกรรม “เยาวชนไทย ใส่ใจต้านทุจริต”

         
         เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสายฝน อาคารเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนราชวินิต สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดกิจกรรม “เยาวชนไทย ใส่ใจต้านทุจริต” โดยมีนางนันทนา ธรรมสโรช ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ เป็นประธานในกิจกรรม พร้อมด้วย ดร. สุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต กล่าวต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ได้จัดกิจกรรมแก่นักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่มีมาอย่างต่อเนื่องจากปีที่แล้ว โดยภายในงานได้จัดให้มีการบรรยายโดยอาจารย์ถาวร โชติชื่น ในหัวข้อ “เยาวชนไทยใส่ใจ ต้านทุจริต” ที่ทำให้เยาวชนได้รับทราบถึงความสำคัญของการป้องกันการทุจริต และเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันจากสถานการณ์จริงในสังคมปัจจุบัน พร้อมกันนี้ได้มีกิจกรรม “เมนูคอร์รัปชัน” นำกิจกรรมโดย ดร.อรัญญา พงศ์สะอาด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้มีการวิเคราะห์กรณีศึกษาของการทุจริตคอร์ปชันในหน่วยงานภาครัฐ พร้อมมีการนำเสนอแนวคิดของเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมถึงต้นเหตุของการทุจริต การป้องกัน และแนวทางในการแก้ปัญหาการทุจริตในอนาคต

         โดยกิจกรรมในวันนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝังจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตให้แก่เยาวชน และสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในสังคม พร้อมทั้งสร้างทัศนคติที่ดีให้เห็นแก่ประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ตลอดจนสร้างแกนนำเยาวชนให้เป็นผู้นำการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และขยายผลการดำเนินกิจกรรมในสถานศึกษาของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพกลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


img6661_1_resize.jpg
(170.3 kb)

img6661_2_resize.jpg
(154.27 kb)

img6661_3_resize.jpg
(162.88 kb)

img6661_4_resize.jpg
(139.29 kb)

img6661_5_resize.jpg
(113.8 kb)

img6661_6_resize.jpg
(157.93 kb)

img6661_7_resize.jpg
(115.78 kb)

img6661_8_resize.jpg
(124.7 kb)

img6661_9_resize.jpg
(149.96 kb)

img6661_10_resize.jpg
(132.67 kb)
ทั้งหมด 11 รายการ 1 / 2

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th