Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) นำข้าราชการอาวุโสของหน่วยงานด้านการพัฒนาจากประเทศบังกลาเทศ มาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ณ สำนักงาน ก.พ.ร.

         
        เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) นำข้าราชการอาวุโสของหน่วยงานด้านการพัฒนาจากประเทศบังกลาเทศ ซึ่งเข้าอบรมหลักสูตร “16th Policy Planning and Management Course” มาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ โดยมี คุณโชติมา สงวนพันธุ์ เวชพร นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการพิเศษ กองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สำนักงาน ก.พ.ร. ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


img75613_1_resize.jpg
(90.56 kb)

img75613_2_resize.jpg
(100.5 kb)

img75613_3_resize.jpg
(89.22 kb)

img75613_4_resize.jpg
(121.11 kb)

img75613_5_resize.jpg
(129.35 kb)

img75613_6_resize.jpg
(127.36 kb)

img75613_7_resize.jpg
(138.7 kb)

img75613_8_resize.jpg
(135.21 kb)

img75613_9_resize.jpg
(129.65 kb)

img75613_10_resize.jpg
(141.36 kb)
ทั้งหมด 13 รายการ 1 / 2

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th