Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนที่ทีมวิจัยจากธนาคารโลกจะเดินทางมาจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดอันดับความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก (Doing Business 2019)

         
        เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2561 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนที่ทีมวิจัยจากธนาคารโลกจะเดินทางมาจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดอันดับความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก (Doing Business 2019) ขึ้น โดยมีนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม โดยการประชุมมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้ามาตรวจสอบยืนยันข้อมูลของธนาคารโลก (Site Visit) รวมทั้งการปฏิรูปรายด้านเพื่อยกระดับ Doing Business 2019 ความคืบหน้าการปรับปรุงการบริการด้านอิเล็กทรอนิกส์ (E-service) และคาดการณ์การปฏิรูปและอันดับของประเทศไทยในรายงาน Doing Business 2019กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


img75612_1_resize.jpg
(122.26 kb)

img75612_2_resize.jpg
(118.72 kb)

img75612_3_resize.jpg
(109.64 kb)

img75612_4_resize.jpg
(61.73 kb)

img75612_5_resize.jpg
(145.5 kb)

img75612_6_resize.jpg
(134.7 kb)
ทั้งหมด 6 รายการ 1 / 1

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th