Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


การประชุมเตรียมความพร้อมการให้บริการประชาชนผ่านศูนย์รับคำขออนุญาต

          เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. นำโดยนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ได้เข้าพบนายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เพื่อเตรียมความพร้อมการให้บริการประชาชนผ่านศูนย์รับคำขออนุญาต และการพิจารณาอนุมัติอนุญาตผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์รับคำขออนุญาต ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์


alt        alt

alt

alt    alt

alt     alt   
พรรณลดา (กองนวัตกรรมฯ) / ข่าว&ภาพ
ภัทรพร (สลธ.) /จัดทำ

 

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th