Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานส่งเสริมประสิทธิภาพภาครัฐ คณะทำงานที่ 4 (ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ) ครั้งที่ 1/2561

         
        เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการประชุมคณะทำงานส่งเสริมประสิทธิภาพภาครัฐ คณะทำงานที่ 4 (ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ) ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยนายสุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. และผู้แทนจากภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


img5361_1_resize[1].jpg
(106.21 kb)

img5361_2_resize[1].jpg
(93.27 kb)

img5361_3_resize[1].jpg
(86.23 kb)

img5361_4_resize[1].jpg
(80.68 kb)

img5361_5_resize[1].jpg
(94.76 kb)

img5361_6_resize[1].jpg
(95.95 kb)

img5361_7_resize[1].jpg
(112.11 kb)

img5361_8_resize[1].jpg
(115.85 kb)

img5361_9_resize[1].jpg
(94.68 kb)

img5361_10_resize[1].jpg
(92.13 kb)
ทั้งหมด 14 รายการ 1 / 2

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th