Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


การประชุมชี้แจงและติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ประจำปี 2561

alt


         เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ และสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจัดการประชุมชี้แจงและติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ประจำปี 2561 โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมพร้อมมอบนโยบาย "การประชาสัมพันธ์เชิงรุกของภาครัฐ" ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ

alt

alt

         จากนั้น นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวรายงานการดำเนินงานตามแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560

    alt          alt

         ต่อมา พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางสาวเปรมวสุ อภิชาติตระกูล นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของโฆษกกระทรวงเสนอคณะรัฐมนตรี


alt

alt       alt

         จากนั้นเป็นบรรยายเกี่ยวกับการบริหารงานประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ โดย นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี


alt       alt


         และในช่วงท้ายเป็นการชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามตัวชี้วัด แนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนปี 2561 โดยนางสาวถนิมรัตน์ แกล้วทนงค์ นักสื่อสารมวลชนชำนาญการพิเศษ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ นางนิติยาภรณ์ หิรัญนิรมล ผอ.ส่วนปฏิบัติการและบริหารข้อมูลข่าวสาร สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ นายตรี อัญชลีสังกาด ผอ.กลุ่มวิเคราะห์ข่าวและฐานข้อมูลสำนักโฆษก นางไอรดา เหลือวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นายณรงค์ บุญโญ ผอ. กองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินรายการ


alt

alt

alt


alt     alt


alt    alt                     สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ ที่นี่

                  altภัทรพร (สลธ.) /รายงาน
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th