Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


การประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2

         
         วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมพล เกียรติไพบูลย์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา) และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแก้ว) ณ ห้องประชุมสานพลังประชารัฐ ชั้น 2 ตึก ก.พ. เดิม ถนนพิษณุโลก กรุงเทพฯ สำนักงาน ก.พ.ร.
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


img132612_1_resize[1].jpg
(118.24 kb)

img132612_3_resize[1].jpg
(100.88 kb)

img132612_4_resize[1].jpg
(113.31 kb)

img132612_5_resize[1].jpg
(104.08 kb)

img132612_6_resize[1].jpg
(114.12 kb)

img132612_7_resize[1].jpg
(144.5 kb)

img132612_8_resize[1].jpg
(125.84 kb)

img132612_9_resize[1].jpg
(143.96 kb)

img132612_10_resize[1].jpg
(111.56 kb)

img132612_11_resize[1].jpg
(124.56 kb)
ทั้งหมด 13 รายการ 1 / 2

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th