Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report)” ให้แก่ส่วนราชการที่ผ่านการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561

         
         สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report)” ให้แก่ส่วนราชการที่ผ่านการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาองค์การสู่รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และเตรียมความพร้อมให้กับส่วนราชการในการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสำหรับการตรวจประเมิน รอบที่ 2 ต่อไป สำหรับส่วนราชการระดับกรมได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีนายกิตติณัฐ พนมฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการองค์การเป็นวิทยากรบรรยาย และสำหรับส่วนราชการระดับจังหวัด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีดร. ภาวนา กิตติวิมลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นวิทยากรบรรยาย ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพมหานครฯ ทั้งนี้ ในปีนี้ มีส่วนราชการที่ผ่านการพิจารณาฯ รอบที่ 1 จำนวน 43 ส่วนราชการ (28 กรม และ 15 จังหวัด) รวมทั้งสิ้น 56 ผลงาน


กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


img9261_1.jpg
(52.79 kb)

img92612_2.jpg
(40.73 kb)

img92612_3.jpg
(56.47 kb)

img92612_4.jpg
(50.31 kb)

img92612_5.jpg
(26.2 kb)

img92612_6.jpg
(41.52 kb)

img92612_7_resize.jpg
(164 kb)

img92612_8.jpg
(39.87 kb)

img92612_9.jpg
(49.07 kb)
ทั้งหมด 9 รายการ 1 / 1

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th