Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการศึกษาดูงานการปฏิบัติราชการ ณ สำนักงาน ก.พ.ร. โครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 11

         เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการศึกษาดูงานการปฏิบัติราชการ ณ สำนักงาน ก.พ.ร. โครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 11 โดยมีนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. ให้เกียรติบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการของสำนักงาน ก.พ.ร. ให้แก่ นปร.รุ่นที่ 11 ซึ่งในวันนี้ได้มีการบรรยายจากวิทยากร ในหัวข้อต่างๆ Gov Lab และ PMQA 4.0 , การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) , Ease of Doing Business และ Doing Business Portal , Thailand 4.0


กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


img41260_1_resize[1].jpg
(148.91 kb)

img41260_2_resize[1].jpg
(129.55 kb)

img41260_3_resize[1].jpg
(135.29 kb)

img41260_5_resize[1].jpg
(136.07 kb)

img41260_4_resize[1].jpg
(142.3 kb)

img41260_6_resize.jpg
(151.75 kb)
ทั้งหมด 6 รายการ 1 / 1

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th