Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ 9/2560

         
        เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ 9/2560 โดยมีนายสุรพล นิติไกรพจน์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ เช่น หลักเกณฑ์การดำเนินการตามมาตรา 5/8(2) เรื่อง การกำหนดกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน แนวทางการดำเนินการตามมาตรา 24 (3)(ซ) แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เรื่อง การกำหนดเครื่องแบบพิธีการ (สีขาว) ของผู้อำนวยการเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างขององค์การมหาชน การขอปรับปรุงชื่อและวัตถุประสงค์การจัดตั้ง กรณีสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (องค์การมหาชน) การจัดกลุ่มองค์การมหาชน กรณีสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และรายงานการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 (1) กรณีสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (2) กรณีสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


img2711064_1_resize.jpg
(108.19 kb)

img2711064_2_resize.jpg
(100.79 kb)

img2711064_3_resize.jpg
(98.76 kb)

img2711064_4_resize.jpg
(92.32 kb)

img2711064_5_resize.jpg
(103.61 kb)

img2711064_6_resize.jpg
(96.31 kb)

img2711064_7_resize.jpg
(90.92 kb)

img2711064_8_resize.jpg
(96.68 kb)

img2711064_9_resize.jpg
(90.7 kb)

img2711064_10_resize.jpg
(96.17 kb)
ทั้งหมด 12 รายการ 1 / 2

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th