Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0 ครั้งที่ 4/2560

         
         เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม) จัดให้มีการประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0 ครั้งที่ 4/2560 โดยมีนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการประชุม โดยพิจารณาการรายงานผลการดำเนินการสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ในประเด็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ ( Service Reform ) และการพัฒนาและการรังสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบใหม่ (Sandbox)กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


Img61060_1_resize.jpg
(141.46 kb)

Img61060_2_resize.jpg
(141.46 kb)

Img61060_3_resize.jpg
(141.46 kb)

Img61060_4_resize.jpg
(141.46 kb)

Img61060_5_resize.jpg
(141.46 kb)

Img61060_7_resize.jpg
(141.46 kb)

Img61060_8_resize.jpg
(141.46 kb)

Img61060_9_resize.jpg
(141.46 kb)
ทั้งหมด 8 รายการ 1 / 1

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th