Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการหารือกรอบแนวทาง Charter School โรงเรียนอิสระหรือโรงเรียนในกำกับของรัฐ

         
         เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องฝ่ายบริหารชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีการหารือกรอบแนวทาง "Charter School" โรงเรียนอิสระหรือโรงเรียนในกำกับของรัฐ เพื่อเตรียมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0 โดย นายมีชัย วีระไวทยะ นายเทียนฉาย กีระนันทน์ นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ ผู้แทนจาก SCG และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ซึ่งข้อสรุปการประชุมในครั้งนี้จะได้นำเสนอในการประชุมเพื่อเตรียมการในวันที่ 6 ตุลาคม ต่อไปกลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


Img41060_1_resize.jpg
(142.6 kb)

Img41060_2_resize.jpg
(109.76 kb)

Img41060_3_resize.jpg
(113.03 kb)

Img41060_4_resize.jpg
(115.64 kb)

Img41060_5_resize.jpg
(125.81 kb)

Img41060_6_resize.jpg
(116.01 kb)

Img41060_7_resize.jpg
(148.78 kb)

Img41060_8_resize.jpg
(141.46 kb)
ทั้งหมด 8 รายการ 1 / 1

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th