Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยจากสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ มาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบราชการไทย ณ สำนักงาน ก.พ.ร.

         
         เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยจากสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ มาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบราชการไทย ณ สำนักงาน ก.พ.ร. โดยมีนางสาวมนวดี จันทิมา จากกองพัฒนาระบบราชการ 1 และนางสาวอรทัย ยศอินต๊ะ จากกองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


IMG_3441_resize.jpg
(126.53 kb)

IMG_3442_resize.jpg
(112.38 kb)

IMG_3443_resize.jpg
(106.58 kb)

IMG_3444_resize.jpg
(107.34 kb)

IMG_3445_resize.jpg
(122.75 kb)

IMG_3451_resize.jpg
(139.24 kb)

IMG_3454_resize.jpg
(111.78 kb)

IMG_3458_resize.jpg
(105.85 kb)
ทั้งหมด 8 รายการ 1 / 1

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th