Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมร่วมกับทีมบูรณาการกลาง เพื่อหารือเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ....

         
         เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมร่วมกับทีมบูรณาการกลาง เพื่อหารือเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. .... โดยมีนางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 4 สำนักงาน ก.พ.ร.กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


IMG_3358_resize.jpg
(91.58 kb)

IMG_3360_resize.jpg
(101.13 kb)

IMG_3369_resize.jpg
(138.46 kb)

IMG_3371_resize.jpg
(95.61 kb)

IMG_3372_resize.jpg
(127.87 kb)

IMG_3375_resize.jpg
(105.08 kb)

IMG_3378_resize.jpg
(109.71 kb)

IMG_3381_resize.jpg
(125.18 kb)

IMG_3382_resize.jpg
(117.41 kb)

IMG_3383_resize.jpg
(130.78 kb)
ทั้งหมด 11 รายการ 1 / 2

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th