Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้

ข่าวรับสมัครงาน

คำค้น

กรกฎาคม 2550


12 กรกฎาคม 2550 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก...
12 กรกฎาคม 2550 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงาน ก.พ.ร....
12 กรกฎาคม 2550 รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ก.พ.ร....
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2550 ในวันและเวลาราชการ
12 กรกฎาคม 2550 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงาน ก.พ.ร....
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2550 - 15 สิงหาคม 2550 ในวันและเวลาราชการ

 

ประชาสัมพันธ์

ข่าวย้อนหลัง

2560 (6)
2559 (6)
2558 (5)
2557 (7)
2556 (5)
2555 (8)
2554 (9)
2553 (6)
2552 (14)
2551 (14)
2550 (9)
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th