Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้

สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 6


  รุ่นที่ 12 | รุ่นที่ 11 | รุ่นที่ 10 | รุ่นที่ 9 | รุ่นที่ 8 | รุ่นที่ 7 | รุ่นที่ 6 | รุ่นที่ 5 | รุ่นที่ 4 | รุ่นที่ 3 

 • ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่น 6
 • ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร.  เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบขั้นตอนที่ 3 : การประเมินความเหมาะสมทางบุคลิกภาพ พฤติกรรม เชาวน์อารมณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ทดสอบ และระเบียบการสอบ เพื่อคัดเลือกบุคคลและข้าราชการ เข้าร่วมโครงการพัฒนา นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 6
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการ ทดสอบขั้นตอนที่ 2 การทดสอบข้อเขียนและการทดสอบสภาวะจิตใจและอารมณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วม โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 6
 • ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบขั้นตอนที่ 1 : การทดสอบความรู้พื้นฐานและกำหนดวัน เวลา สถานที่ทดสอบ และระเบียบการสอบ เพื่อคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 6
 • สถานที่สอบ วันเวลาและห้องสอบ สำหรับผู้เข้ารับการทดสอบขั้นตอนที่ 1  การทดสอบ ความรู้พฐาน
 • ขยายกำหนดเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้า ราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 6 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555
 • สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วม
  โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 6
  ระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2555 25 พฤษภาคม 2555
  สมัครทางอินเตอร์เน็ต ได้ที่
    http://job.opdc.go.th
  หรือ สมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

 • รายละเอียดเพิ่มเติม
 • - ประกาศรับสมัคร
  - ใบสมัคร (ดาวน์โหลด)
  - หนังสือรับรองฯ (ดาวน์โหลด)

   

 • Q&A ที่พบบ่อยเกี่ยวกับ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
 •  

 • คำถามจากผู้เข้าร่วมงานสัมมนา เปิดตัวโครงการพัฒนานัก บริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 6
 •  


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 1 สิงหาคม 2555   ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 1 สิงหาคม 2555

   

  ประชาสัมพันธ์

  ข่าวย้อนหลัง

  2560 (6)
  2559 (6)
  2558 (5)
  2557 (7)
  2556 (5)
  2555 (8)
  2554 (9)
  2553 (6)
  2552 (14)
  2551 (14)
  2550 (9)
      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th