Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้

ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

คำค้น

กันยายน 2559


28 กันยายน 2559 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่อข่ายและเครื่องแม่ข่ายของสำนักงาน ก.พ.ร. ตามเอกสารประกาศสอบราคา เลขที่ ๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙...
27 กันยายน 2559 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงาน ก.พ.ร....
20 กันยายน 2559 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน ก.พ.ร....
14 กันยายน 2559 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและ เครื่องแม่ข่ายของสำนักงาน ก.พ.ร....
8 กันยายน 2559 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงาน ก.พ.ร....
6 กันยายน 2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2559

 

ประชาสัมพันธ์

ข่าวย้อนหลัง

2561 (55)
2560 (20)
2559 (26)
2558 (38)
2557 (46)
2556 (39)
2555 (27)
2554 (39)
2553 (27)
2552 (17)
2551 (29)
2550 (14)
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th