Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้

ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

คำค้น

กุมภาพันธ์ 2557


24 กุมภาพันธ์ 2557 ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย (IP Phone) ของสำนักงาน ก.พ.ร. (ครั้งที่2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
20 กุมภาพันธ์ 2557 ราคากลางโครงการขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง...
19 กุมภาพันธ์ 2557 ราคากลางโครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสำนักงาน...
19 กุมภาพันธ์ 2557 ราคากลางโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างจิตสำนึกร่วมต้านทุจริตเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล...
11 กุมภาพันธ์ 2557 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
5 กุมภาพันธ์ 2557 ปรับปรุงบริการประชาชนเชิงรุก

 

ประชาสัมพันธ์

ข่าวย้อนหลัง

2561 (60)
2560 (20)
2559 (26)
2558 (38)
2557 (46)
2556 (39)
2555 (27)
2554 (39)
2553 (27)
2552 (17)
2551 (29)
2550 (14)
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th