Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้

ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

คำค้น

สิงหาคม 2555


31 สิงหาคม 2555 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงาน ก.พ.ร. ...
31 สิงหาคม 2555 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
31 สิงหาคม 2555 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง ...
31 สิงหาคม 2555 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องสอบราคาจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับผู้บริหาร จำนวน 11 ตัว ...
24 สิงหาคม 2555 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในราชการของสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...
22 สิงหาคม 2555 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประจำปีงบประมาณ 2555...
22 สิงหาคม 2555 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมชานพักบันไดและบันไดอาคารสำนักงาน ก.พ.ร....
10 สิงหาคม 2555 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง ...
ตั้งแต่บัดนี้ - 20 สิงหาคม 2555
10 สิงหาคม 2555 ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในราชการของสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...

 

ประชาสัมพันธ์

ข่าวย้อนหลัง

2561 (60)
2560 (20)
2559 (26)
2558 (38)
2557 (46)
2556 (39)
2555 (27)
2554 (39)
2553 (27)
2552 (17)
2551 (29)
2550 (14)
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th