Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้

ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

คำค้น

สิงหาคม 2554


31 สิงหาคม 2554 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย...
29 สิงหาคม 2554 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
29 สิงหาคม 2554 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงาน ก.พ.ร....
11 สิงหาคม 2554 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร.เรื่องประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในราชการของสำนักงาน ก.พ.ร.ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...
ตั้งแต่บัดนี้ - 16 สค. 2554
9 สิงหาคม 2554 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ประจำปีงบประมาณ 2554 ...
5 สิงหาคม 2554 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องประกวดราคาซื้ออุปกรณ์โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...
ติดต่อรับเอกสารประกวดราคา บัดนี้ - 12 ก.ค. 2554
5 สิงหาคม 2554 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องประกวดราคาซื้ออุปกรณ์โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน สำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธี การทางอิเล็กทรอนิกส์...
ติดต่อรับเอกสารประกวดราคา บัดนี้ - 9 ส.ค. 2554
4 สิงหาคม 2554 ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในราชการของสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2...
2 สิงหาคม 2554 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม - เมษายน พ.ศ. 2554 ประจำปีงบประมาณ 2554 ...

 

ประชาสัมพันธ์

ข่าวย้อนหลัง

2561 (55)
2560 (20)
2559 (26)
2558 (38)
2557 (46)
2556 (39)
2555 (27)
2554 (39)
2553 (27)
2552 (17)
2551 (29)
2550 (14)
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th