Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้

ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

คำค้น

ธันวาคม 2553


30 ธันวาคม 2553 ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการของส่วนราชการ และจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2554 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์...
30 ธันวาคม 2553 ประกาศร่าง TOR โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ และจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานฯ ขององค์การมหาชน ครั้งที่ 2 ...
29 ธันวาคม 2553 ประกาศร่าง TOR โครงการจัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับระบบการบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การภาครัฐ (GSMS) ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์...
23 ธันวาคม 2553 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2553 ประจำปีงบประมาณ 2553 ...
22 ธันวาคม 2553 ประกาศร่าง TOR โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ และจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานฯ ขององค์การมหาชน ...
17 ธันวาคม 2553 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องการจ้างเหมาดำเนินโครงการติดตามประเมินผลฯ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์...
กำหนดยื่นซองเอกสารวันที่27 ธันวาคม 2553
สนใจขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่ สำนักงาน ก.พ.ร. บัดนี้-21 ธันวาคม 2553
17 ธันวาคม 2553 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องการจ้างดำเนินโครงการสื่อสารสร้างความเข้มแข็งของระบบราชการและการมีส่วนร่วมฯ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์...
กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาในวันที่ 28 ธันวาคม2553
สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาบัดนี้ - วันที่ 21 ธันวาคม 2553
13 ธันวาคม 2553 ประกาศร่าง TOR โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2554 ครั้งที่ 2...
8 ธันวาคม 2553 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการสื่อสารสร้างความเข็มแข็งของระบบราชการฯ ครั้งที่ 2...

 

ประชาสัมพันธ์

ข่าวย้อนหลัง

2560 (10)
2559 (26)
2558 (38)
2557 (46)
2556 (39)
2555 (27)
2554 (39)
2553 (27)
2552 (17)
2551 (29)
2550 (14)
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th