Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ข่าวเด่น ก.พ.ร. / ปี 2553 / สิงหาคม / สำนักงาน ก.พ.ร. มอบครุภัณฑ์ให้กับมูลนิธิพระดาบสเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

สำนักงาน ก.พ.ร. มอบครุภัณฑ์ให้กับมูลนิธิพระดาบสเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

สำนักงาน ก.พ.ร. มอบครุภัณฑ์ให้กับมูลนิธิพระดาบส
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ 


          
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้มอบครุภัณฑ์สำนักงานให้กับมูลนิธิพระดาบส ณ มูลนิธิพระดาบส ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยมี นายอนันต์ โชติสรยุทธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการ พร้อมด้วยตัวแทนสำนักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้มอบครุภัณฑ์สำนักงานให้กับมูลนิธิพระดาบส โดยมี อ.อุทัยวรรณ อินทะสารี อาจารย์ฝ่ายปกครอง โรงเรียนพระดาบส และ อ.มาลัย ทัณทิมากร รองหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิพระดาบส เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการฝึกอบรม และการเรียนการสอนของมูลนิธิ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโครงการชวนกันทำดี...เพื่อสังคม เพื่อตอบสนองนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงาน ก.พ.ร.


          การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นหนึ่งในแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง  โดยนโยบายด้านรัฐ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  ในแผนการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงาน ก.พ.ร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 นี้ ได้กำหนดนโยบายหลักประการหนึ่งคือ มุ่งมั่นและตระหนักถึงความรับผิดชอบ ความคุ้มค่า และการตอบแทนต่อสังคม ไม่สร้างผลกระทบเชิงลบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ได้แก่ การสนับสนุน เสริมสร้าง พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคม และชุมชนใกล้เคียงให้เป็นสังคมที่ดี มีคุณภาพ อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข โดยการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์และช่วยเหลือสังคม เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชน


          ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดมาตรการและโครงการต่าง ๆ เพื่อดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว และหนึ่งในโครงการนี้ก็คือ โครงการชวนกันทำดี...เพื่อสังคม ประกอบด้วยกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมบริจาคสิ่งของให้สมาคมคนตาบอด กิจกรรมบริจาคห่วงฝาดึงกระป๋องอลูมิเนียมเพื่อทำขาเทียม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคลากรของสำนักงาน ก.พ.ร. เป็นอย่างดีในการร่วมบริจาคสิ่งของต่าง ๆ ดังกล่าว

          นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา สำนักงาน ก.พ.ร. ยังได้รวบรวมครุภัณฑ์สำนักงานที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว อาทิ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่อง printer โทรศัพท์ โทรสาร ตู้เหล็ก เก้าอี้ เป็นต้น รวม 159 รายการ เพื่อนำไปมอบให้กับมูลนิธิพระดาบส ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือสังคม และดำเนินงานเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยการจัดฝึกอบรม การเรียนการสอน และการฝึกทักษะให้กับผู้เข้ารับการอบรม (นักเรียนของมูลนิธิพระดาบส) และผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้มีความรู้ความชำนาญ และทักษะวิชาชีพด้านต่าง ๆ
 

วสุนธรา & ลลิดา (สลธ.) / ข่าว & ภาพ
  

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 23 สิงหาคม 2553 10:42:16 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 23 สิงหาคม 2553 10:42:16
ข่าวเด่น ก.พ.ร.
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th