Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ศูนย์ความรู้ / เอกสารเผยแพร่ / เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา / 2557 / กำหนดการประชุมชี้แจง เรื่อง กระบวนการประกอบธุรกิจในประเทศไทย ตามรายงานผลการวิจัยเรื่อง Ease of Doing Business ของธนาคารโลก

กำหนดการประชุมชี้แจง เรื่อง กระบวนการประกอบธุรกิจในประเทศไทย ตามรายงานผลการวิจัยเรื่อง Ease of Doing Business ของธนาคารโลก

วันที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องพินนาเคิล 4-5 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ

-------------------------------------------------

09.00 - 09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 - 10.00 น. กล่าวเปิด และชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุม
โดย ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม เลขาธิการ ก.พ.ร.
10.00 - 12.00 น. ชี้แจงกระบวนการประกอบธุรกิจของประเทศไทย
ตามรายงานผลการวิจัยเรื่อง Ease of Doing Business
ของธนาคารโลก
โดย ผู้แทนจากสำนักงาน ก.พ.ร. และ
ที่ปรึกษาจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

-----------------------------------------------

หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามของธนาคารโลก กลุ่มสภาและสมาคมต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด EoDB และธนาคารโลกประจำประเทศไทย

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 21 เมษายน 2557 20:05:08 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 21 เมษายน 2557 20:30:07
ศูนย์ความรู้
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th