Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ศูนย์ความรู้ / เอกสารเผยแพร่ / เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา / 2557 / เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2557
เวลา 11.30 – 16.30 น.
ณ ห้องสุวรรณภูมิ เอ บี โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (โนโวเทล)
___________________________________________


11.30 – 13.00 น.
เชิญรับประทานอาหารกลางวัน (บุฟเฟต์นานาชาติ) ที่ห้องอาหาร Golden Village
13.00 – 13.30 น.
ลงทะเบียน
13.30 – 14.15 น.
กล่าวเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบราชการ โดย เลขาธิการ ก.พ.ร.
14.15 – 14.45 น.
ชี้แจงกรอบการประเมินผล แนวทางการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดย รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นายนครเขตต์ สุทธปรีดา)
14.45 – 15.00 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 – 16.30 น.
แบ่งกลุ่มเสนอร่างตัวชี้วัดระดับกระทรวง

___________________________________________

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 28 มกราคม 2557 17:32:09 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 28 มกราคม 2557 17:40:15
ศูนย์ความรู้
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th