Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ศูนย์ความรู้ / วีดิทัศน์ / 2554 / การประชุมเวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 15

การประชุมเวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 15

 

การประชุมสัมมนา "เวทีปัญญา สัมมนาวาที" ครั้งที่ 15
เรื่อง "การบริหารการจัดการอย่างต่อเนื่องภายใต้ภาวะวิกฤติ ราชการไทย พร้อมรับมืออย่างไร" 
วันพุธที่ 26 มกราคม  2554
ณ ห้องบุงา ชั้น 3 โรงแรมโกเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร
 

 

 • การบริหารการจัดการอย่างต่อเนื่องภายใต้ภาวะวิกฤติ ราชการไทย พร้อมรับมืออย่างไร

 •     ส่วนที่ 1 
      ส่วนที่ 2
      ส่วนที่ 3
      ส่วนที่ 4


   

   

   


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2554 16:05:53 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 13 มกราคม 2555 16:36:10
  ศูนย์ความรู้
      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th