Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
เกี่ยวกับ / คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ / คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.)

คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.)


นายวิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการ
นายดิสทัต โหตระกิตย์
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการ
นายปรเมธี วิมลศิริ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการ
นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส

กรรมการ
นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
กรรมการ
นายสมชัย สัจจพงษ์

กรรมการ

นายเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ

กรรมการ

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร

กรรมการ
นายสุรพล นิติไกรพจน์

กรรมการ
นายรณภพ ปัทมะดิษ

กรรมการ
นายทศพร ศิริสัมพันธ์
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กรรมการและเลขานุการ

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 11 มกราคม 2561 10:38:02 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 17 มกราคม 2561 14:55:06
เกี่ยวกับ
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th